Бъдещето на децата е основна грижа на всеки родител. Детския спестовен влог е добра възможност за осигуряване на добър старт в живота. Този влог е малко по-специфичен и е добре предварително да се запознаете с условията.

Прочетете добре условията, тъй като има разлика между детски спестовен влог и обикновен спестовен влог. Детския влог не може да се тегли - той се закрива или от титуляра след 18-та година или с разрешение от районния съд, което се дава при очевидна нужда и полза за детето /например за обучение или за лечение/, но не и когато им скимне на родителите. Поради тази причина е добре влогът да се направи във валута, която няма да девалвира във времето, примерно в евро. Не гледайте само лихвените проценти, защото банките имат богат арсенал от трикове.

Също така обърнете внимание и на факта, че при закриване на сметката преди определения начален срок за ползване (18-годишна възраст на титуляра), от датата на откриване/последна капитализация на лихвите до датата на закриване, лихва не се изплаща. 

Идеята на такъв влог е наистина да не се налага да се теглят, а да се трупат за детето, така че да се използват в негова полза за наистина нещо голямо, като обучение например. А при нужда от пари винаги може да се кандидатства за кредит, или в зависимост от обстоятелствата за бърз кредит.

още бързи кредити:

Бързи Кредити

Пари по Мярка с Минимум Документи.
Безплатно кандидатстване Без такси!
Потребителски & Ипотечни и Бързи Кредити. Бързо и лесно. Кредити онлайн от 100 до 5 000 лева
Бързи кредити от kreditirane.info