Бърз кредит е вид кредит, чийто падеж (връщане) възлиза на не повече от една година. При това падежа на тези кредити може да бъде много малка (няколко часа, един ден или една седмица), както е случая с кредитите, които одобряват участниците на паричния пазар, но също падежа може да достигне и шест, девет или няколко месеца, както е случая с потребителските кредити или кредити за оборотни средства. Разпределението на кредитите по подеж в определена степен е произволно, в смисъл, че понякога, като краткосрочни кредити се определят и тези със срок на погасяване до три години. Въпреки това, най-често като краткосрочни кредити се считат тези, чийто срок на възвръщаемост не надвишава една година. Краткосрочните кредити се одобряват за финансиране на текущата консумация на граждани, т.е. за финансиране на оборотни средства. Традиционно, краткосрочните кредити заемат голям дял от общите кредити на търговските банки.

Други краткосрочни кредити

 • банките одобряват и следните видове краткосрочни кредити за фирмите:
 •  есконтен кредит
 •  контокорентен кредит (кредити на текущата сметка)
 •  ломбарден кредит
 •  акцептен кредит
 •  рамбурсен кредит.

Видове потребителски кредити, овърдрафт
 • Банково-застрахователни кредитни продукти, физически лица
 • Кредити за битова газификация
 • Кредити за пенсионери
 • Кредити за покупка на дълготрайни стоки от търговски вериги
 • Кредити за топлоизолация и енергийна ефективност, физ. лица
 • Кредити за училище
 • Кредити срещу залог на депозит или ЦК
 • Кредити, потребителски (Стандартни потребителски кредити с или без поръчителство)
 • Кредити, потребителски, за държавни служители
 • Овърдрафт по картова сметка, физически лица
 • Овърдрафт по текуща/депозитна сметка, граждани
 • Потребителски бързи кредити (без документи)

още бързи кредити:

Бързи Кредити

Пари по Мярка с Минимум Документи.
Безплатно кандидатстване Без такси!
Потребителски & Ипотечни и Бързи Кредити. Бързо и лесно. Кредити онлайн от 100 до 5 000 лева
Бързи кредити от kreditirane.info