Кредит - Кредит е осигуряването на ресурси (като например отпускане на заемни средства на клиент на банка или друга кредитна институция) от една страна в друга страна, когато втората страна не възстановява дълга на първата страна незабавно.

Кредитна карта - Кредитната карта е вид разплащателно средство за покупка на стоки, услуги и др.

Кредитен риск - Кредитен риск е рискът от загуба поради неплащане на задълженията на длъжник на заем или кредитна линия (или друг вид дълг) и коя да е част от него- главница, лихва, купони или всичко.

Кредитен консултант - Кредитният консултант представлява юридическо лице, което предоставя консултански услуги за кредитни продукти на различни банкови и небанкови институции.

Кредитна компания - Кредитната компания е фирма занимаваща се с отпускане на кредити на физически лица, фирми и други органзации и учреждения.

Кредитен рейтинг - Кредитния рейтинг е измерителна единица, оценяваща кредитоспособността на определено физическо лице, предприятие, фирма, регион или държава.

Кредитен цикъл - Кредитен цикъл е екпанзията или свиването на достъпа до кредит през един бизнес цикъл.

Кредитен рейтинг при емисия на облигации - Кредитният рейтинг при емисия на облигациите представлява независимо мнение по отношение на кредитния риск на даден емитент на дълг

още бързи кредити:

Бързи Кредити

Пари по Мярка с Минимум Документи.
Безплатно кандидатстване Без такси!
Потребителски & Ипотечни и Бързи Кредити. Бързо и лесно. Кредити онлайн от 100 до 5 000 лева
Бързи кредити от kreditirane.info