Все повече българи прибягват до бързи кредити при планиране на почивка и ваканция, независимо дали е на море, или в пътуване в чужбина. По данни на финансовите институции, над 7 % от всички кредити се използват именно за разтоварване от забързаното ежедневие.

Лятната ваканция е сред петте най-чести причини да се теглят бързи кредити.Останалите са ремонт на дома или колата, плащане на сметки, лечение, финансиране на малък бизнес.


Промяната на психологията на кредитиране е вече факт. Преди години българите ходеха на почивка само при наличието на спестени пари. Бързите заеми промениха коренно ситуацията – кандидатства се онлайн само в рамките на няколко минути, не се изискват никакви документи, а парите се превеждат по сметка до час.

Интересна е тенденцията основни клиенти на институциите за бързи кредити да са представителките на нежния пол. Оказва се, че жените са по-смели при тегленето на бърз кредит, а и са по-коректни платци.
Вече знаете, че при нужда от пари, бързите кредити са чудесна алтернатива на потребителския кредит.

Бъдещето на децата е основна грижа на всеки родител. Детския спестовен влог е добра възможност за осигуряване на добър старт в живота. Този влог е малко по-специфичен и е добре предварително да се запознаете с условията.

Прочетете добре условията, тъй като има разлика между детски спестовен влог и обикновен спестовен влог. Детския влог не може да се тегли - той се закрива или от титуляра след 18-та година или с разрешение от районния съд, което се дава при очевидна нужда и полза за детето /например за обучение или за лечение/, но не и когато им скимне на родителите. Поради тази причина е добре влогът да се направи във валута, която няма да девалвира във времето, примерно в евро. Не гледайте само лихвените проценти, защото банките имат богат арсенал от трикове.

Също така обърнете внимание и на факта, че при закриване на сметката преди определения начален срок за ползване (18-годишна възраст на титуляра), от датата на откриване/последна капитализация на лихвите до датата на закриване, лихва не се изплаща. 

Идеята на такъв влог е наистина да не се налага да се теглят, а да се трупат за детето, така че да се използват в негова полза за наистина нещо голямо, като обучение например. А при нужда от пари винаги може да се кандидатства за кредит, или в зависимост от обстоятелствата за бърз кредит.

Интересувате се от потребителски кредит в лева? Потребителски кредит с фиксирана лихва за целия период на кредита. Бърз, лесен и удобен начин да получите необходимите средства.

 • Еднократна такса за администриране на кредита;
 • Без такси за разглеждане на документи;
 • Възможност за сключване на застраховка „Кредитна протекция  плюс” с  покритие на риск „Нежелана безработица” със застрахователна компания
 • Изисквания към кредитоискателите:
 • Да са навършили 18 г.;
 • Да не са по-възрастни от 70 г. при изтичането на срока на кредита;
 • Да работят на постоянен трудов договор или да имат договор за управление;
 • Да са български граждани;
 • Необходими за кандидатстване документи:
 • Лична карта;
 • Съгласие за обработка на личните данни – попълва се в банката;

Какво е бърз кредит:

 • Фиксиран размер на кредита –  1 000 лв., 2 000 лв., 3 000 лв. или 4 000 лв.;
 • Срок на кредита:
- 1000 лв. – до 2 години;
- 2000 лв. – до 2 години;
- 3000 лв. – до 3 години;
- 4000 лв. – до 4 години;
 • Без поръчители;
 • Гратисен период – от 15 до 45 дни;
 • Равни месечни вноски.

Бърз кредит е вид кредит, чийто падеж (връщане) възлиза на не повече от една година. При това падежа на тези кредити може да бъде много малка (няколко часа, един ден или една седмица), както е случая с кредитите, които одобряват участниците на паричния пазар, но също падежа може да достигне и шест, девет или няколко месеца, както е случая с потребителските кредити или кредити за оборотни средства. Разпределението на кредитите по подеж в определена степен е произволно, в смисъл, че понякога, като краткосрочни кредити се определят и тези със срок на погасяване до три години. Въпреки това, най-често като краткосрочни кредити се считат тези, чийто срок на възвръщаемост не надвишава една година. Краткосрочните кредити се одобряват за финансиране на текущата консумация на граждани, т.е. за финансиране на оборотни средства. Традиционно, краткосрочните кредити заемат голям дял от общите кредити на търговските банки.

Други краткосрочни кредити

 • банките одобряват и следните видове краткосрочни кредити за фирмите:
 •  есконтен кредит
 •  контокорентен кредит (кредити на текущата сметка)
 •  ломбарден кредит
 •  акцептен кредит
 •  рамбурсен кредит.

Видове потребителски кредити, овърдрафт
 • Банково-застрахователни кредитни продукти, физически лица
 • Кредити за битова газификация
 • Кредити за пенсионери
 • Кредити за покупка на дълготрайни стоки от търговски вериги
 • Кредити за топлоизолация и енергийна ефективност, физ. лица
 • Кредити за училище
 • Кредити срещу залог на депозит или ЦК
 • Кредити, потребителски (Стандартни потребителски кредити с или без поръчителство)
 • Кредити, потребителски, за държавни служители
 • Овърдрафт по картова сметка, физически лица
 • Овърдрафт по текуща/депозитна сметка, граждани
 • Потребителски бързи кредити (без документи)

Бързи Кредити

Пари по Мярка с Минимум Документи.
Безплатно кандидатстване Без такси!
Потребителски & Ипотечни и Бързи Кредити. Бързо и лесно. Кредити онлайн от 100 до 5 000 лева
Бързи кредити от kreditirane.info